Välkommen till Hallsta Gård AB!

Hej!
Hallsta Gård AB bedriver som bas en modern och miljöanpassad spannmålsodling, enligt välkända regler från KRAV- och Svenskt Segill. 
För att bättre utnyttja vår stora och moderna maskinpark, har vi också en åkeri/maskinstationsverksamhet innom transport, entreprenad och jord&skogsbruk.

För underhåll och reparationer av egna och andras maskiner,
finns en väl utbyggd verkstadsdel med en mekanisk verkstad. Legotillverkning, konstruktion&utveckling av bl.a. mindre produktionsliner är några av de områden vi arbetar med jämte fordonsunderhåll.

Utrustning och leveranser av spannmål till uppvärmning av bostäder är ett nytt spännande område vi satsar på. Att använda spannmålsöverskottet till en ekonomisk och miljöriktig bostadsuppvärmning, ser vi som ett mycket intresant alternativ
till de stora oljebolagens hårdsatsning på pellets.

Om du har behov av hjälp innom något av våra verksamhetsområden, så hör av dig
(nås lättast på mobilen 070-326 3800).

Vi lovar att göra vårt bästa för att snabbt och effektivt lösa dina problem.

Med vänliga hälsningar
Per Dellrud


Startsida - Spannmålsodling - Verkstadsrörelsen - Maskinstation & Åkeriverksamhet - Spannmålsuppvärmning - Kontakt